Confirmation Bias

Visst är det kul när vi får höra uppskattande ord för det vi gör, hur vi ser ut eller något vi köpt. När du diskuterar med en vän (eller blivande ovän) och har en avvikande åsikt, har det hänt att du ägnar mer energi på att hitta bevis som stödjer din åsikt än att ta…

Mentala ankare (anchoring)

Vi människor är inte alltid så snabba på att anpassa oss till ny information, det är ungefär som att vi har ett ankare som håller oss tillbaks. Detta fenomen påverkar oss inom de flesta områden men i detta inlägg uppehåller jag mig till hur det kan se ut i en aktie. Det finns många undersökningar…