Så fungerar börsen del 1

Texten som följer är ett utdrag ur E2:s opublicerade manifest, kapitel 2. Del 1. Alla traders måste bilda sig en uppfattning om hur börsen fungerar. Om inte blir effekten densamma som att ge sig ut på ett okänt hav utan någon uppfattning om väder, vind, orientering och basala kunskaper i hur en båt ska föras…