Fokus på resultat

Att utvärdera och testa strategier som vi handlar med eller har för avsikt att göra är både bra och nödvändigt. Att däremot tro att framtiden kommer att se ut som historien kan vara förödande. Många duktiga och smarta människor har fattat dåliga beslut för att de har förutfattade meningar om resultatet vilket leder till fel…