Confirmation Bias

Visst är det kul när vi får höra uppskattande ord för det vi gör, hur vi ser ut eller något vi köpt. När du diskuterar med en vän (eller blivande ovän) och har en avvikande åsikt, har det hänt att du ägnar mer energi på att hitta bevis som stödjer din åsikt än att ta…