Mentala ankare (anchoring)

Vi människor är inte alltid så snabba på att anpassa oss till ny information, det är ungefär som att vi har ett ankare som håller oss tillbaks. Detta fenomen påverkar oss inom de flesta områden men i detta inlägg uppehåller jag mig till hur det kan se ut i en aktie. Det finns många undersökningar…